Hurtigporter

Vi leverer hurtigporter etter kundens ønsker og behov. Hurtigporter er godt egnet på steder med stor gjennomgangstrafikk, på steder med stort behov for å holde jevn temperatur, i fuktige omgivelser , i tuneller eller støvete anleggsområder etc.

Vi leverer produkter etter kundenes anvisninger m.h.t. bruksmønster og størrelse.